Ống xoắn bọc cách điện trung thế 24KV, 35KV

ống xoắn cách điện tới dây 300mm2

Sản phẩm liên quan