hộp phối quang OTB ngoài trời treo trụ

hộp phối quang OTB ngoài trời treo trụ