cọc mạ đồng

cọc td 16x2.4m

 

Cọc tiếp địa dùng để phân tán nguồn năng lượng lớn do sét đánh và truyền xuống đất. Mục đích nhằm bảo vệ tính mạng con người và tài sản, công trình. Đồng thời tránh gây hư hỏng thiết bị điện, điện tử,… Cọc tiếp địa dẫn các dòng xung sét từ các thiết bị bảo vệ xuống lòng đất

Sản phẩm liên quan