cầu chì tự rơi cooper

cầu chì tự rơi cooper

 

Cầu chì tự rơi là một loại cầu dao kèm cầu chì có tác dụng bảo vệ các thiết bị trên lưới trung thế khi quá tải và ngắn mạch. Tính chất tự rơi của nó là tạo một khoảng trống hở có thể nhìn thấy được, giúp dễ dàng kiểm tra sự đóng cắt của đường dây và tạo tâm lí an toàn cho người vận hành

Sản phẩm liên quan