Cáp quang OPGW 50, OPGW 57, OPGW 70, OPGW 90

Cáp quang OPGW 50, OPGW 57, OPGW 70, OPGW 90......

 

 Thông số kỹ thuật

 

PGW 70, OPGW 90

Tiêu chuẩn: ITU T – G.652, G.655;  IEC 60793, IEC 60794; IEEE Std. 1138 – 1994.

Cáp quang  OPGW-48, OPGW-50, OPGW-57: 12 — 24 sợi quang

OPGW-70, OPGW-81, OPGW-90: 12 — 24 sợi quang

OPGW-118, OPGW-120: 24 sợi quang

Cáp quang ADSS: 12 và 24 sợi quang

Sản phẩm liên quan